ホロコースト: Painted Birdは、第二次世界大戦中の東ヨーロッパでの少年の残酷な体験を描いた、力強く不穏な映画です。

Huserは、NyTidの定期的な映画評論家です。

チェコのVáclavMarhoulsが最初に言及されているかもしれません 塗装済みの鳥 neppe er en film for alle.誰にとっても映画ではありません。 Ikke fordi den er en nærmere tre timer lang spillefilm i svart-hvitt, selv om det sikkert vil avskrekke noen, men fordi innholdet så avgjort er streng kost.確かに一部の人を思いとどまらせることはできますが、それが白黒のほぼXNUMX時間の長編映画であるからではなく、内容が非常に厳しいからです。

Den første scenen viser hovedpersonen, en jødisk gutt (Petr Kotlár) som i store deler av fortellingen forblir både stum og navnløs, mens han jages av en gruppe andre barn.最初のシーンは、他の子供たちのグループに追われている間、物語の大部分が愚かで無名のままである主人公、ユダヤ人の少年(PetrKotlár)を示しています。 De tar ham igjen og tenner på det lille dyret han har forsøkt å redde unna dem.彼らは再び彼を捕まえ、彼が彼らから救おうとした小動物の電源を入れます。 Dette er imidlertid bare starten på en lang rekke gruoppvekkende hendelser den unge gutten skal oppleve i løpet av filmen.しかし、これは、少年が映画の中で経験する一連の恐ろしい出来事の始まりにすぎません。

獣のエピソード

年上の叔母が死んでいるのを発見すると、混乱している少年は、XNUMX人が住んでいる小屋に火を放ちます。その後、彼は東ヨーロッパの多くの村や散在する人口密集地を一人で歩いて出発します。

塗装済みの鳥 utspiller seg under andre verdenskrig, som folkene i filmen så vel som mentaliteten deres er sterkt preget av.第二次世界大戦中に行われ、映画の人々とその精神は強く影響を受けます。 Gutten er prisgitt menneskene han møter på ferden, men som oftest har disse mindre gode hensikter – og står for flere av de nevnte grusomhetene filmen skildrer.少年は旅の途中で出会った人々に翻弄されますが、ほとんどの場合、彼らはあまり善意を持っておらず、映画で言及されている残虐行為のいくつかに責任があります。 Eksempelvis får en mann fjernet øynene med spiseskjeer, en kvinne voldtas brutalt med en flaske, og andre igjen har seg med barn og dyr.たとえば、男性は大さじで目を離し、女性はボトルで残酷にレイプされ、他の人は子供や動物とセックスをします。 Om enn unntaksvis treffer hovedpersonen imidlertid også på ett og annet velmenende menneske.例外的ではありますが、主人公はXNUMX人かXNUMX人の善意のある人々にも会います。

地獄のアラダンテの輪の中、または獣姦の中を歩く
Bjørneboeの歴史。

Sentralt i fortellingen står en symbolladet scene der en mann maler vingene til en fugl før han slipper den fri.物語の中心は、男が鳥の羽を放す前に羽を描く、シンボルを積んだシーンです。 Fuglen flyr opp til flokken sin, men blir angrepet av artsfrendene og faller død til bakken – fordi den er annerledes.鳥は群れまで飛んでいきますが、種の親戚に襲われて地面に倒れます-それは違うからです。 Et effektfullt bilde på pogromene som gjør at gutten sjelden kan føle seg trygg, men også på en mer generell mangel på aksept av dem som skiller seg ut.少年を安全に感じることはめったにないポグロムの効果的なイメージだけでなく、目立つ人々のより一般的な受け入れの欠如のイメージ。

På samme måte som stedene i filmen ikke er navngitt, er dialogen på «interslavisk», et konstruert språk som skal være forståelig for alle slavisktalende.映画の場所に名前が付けられていないのと同じように、会話は「スラブ間」で行われ、スラブのすべての話者が理解できるように構築された言語です。 Regissøren har uttalt at dette er gjort for at menneskene i filmen ikke skal assosieres med spesifikke land.監督は、これは映画の人々が特定の国と関係がないようにするために行われると述べています。 Det snakkes imidlertid også tysk, siden tyske soldater er blant menneskene den unge gutten møter underveis – men det er ikke nødvendigvis dem som utfører de mest bestialske handlingene.しかし、若い男の子が途中で出会う人々の中にドイツの兵士がいるので、ドイツ語も話されています-しかし、彼らは必ずしも最も獣的な行為を行う人ではありません。 Flere av rollefigurene er for øvrig gestaltet av internasjonalt kjente skuespillere som Harvey Keitel, Udo Kier, Stellan Skarsgård, Julian Sands og Barry Pepper.キャラクターのいくつかは、ハーベイ・ケイテル、ウド・キア、ステラン・スカルスガルド、ジュリアン・サンズ、バリー・ペッパーなどの国際的に有名な俳優によっても描かれています。

物議を醸す著者

この映画は、1965年にポーランドから米国に移住したJerzyKosińskiによって書かれた1957年の同じタイトルの小説に基づいています。同じ著者が小説を書いた そこにいる (1970)、1979年にHal Ashby監督によって撮影され、PeterSellersが主役になりました。 ようこそ、チャンスさん.

Kosińskiは物議を醸す著者でした。 そこにいる ポーランドのサクセス小説を盗聴したとして非難されたが、 塗装済みの鳥 var skrevet av andre for ham.彼のために他の人によって書かれました。 I tillegg ble sistnevnte roman feilaktig tatt for å være selvbiografisk, ikke minst fordi forfatteren hadde snakket høylytt om lignende grusomheter han angivelig hadde erfart og bevitnet under andre verdenskrig.さらに、後者の小説は、特に著者が第二次世界大戦中に経験し、目撃したとされる同様の残虐行為について大声で話したため、自伝的であると誤って解釈されました。 Kosiński var riktignok barn i Polen under krigen, men han og resten av familien overlevde ved hjelp av ikke-jødiske polakker som beskyttet dem med fare for sitt eget liv.コシンスキーは戦争中ポーランドの子供でしたが、彼と家族の他の人々は、自分たちの命を危険にさらして彼らを保護した非ユダヤ人のポーランド人の助けを借りて生き残りました。

中世の悪

いくつかの批評家は、 塗装済みの鳥 とエレムクリモフのソビエト長編映画 行って見ろよ! 1985年から。両方の映画が子供の目を通して戦争の恐怖を描いているので、それは理解できる比較です-しかし 塗装済みの鳥 er likevel et ganske annerledes beist.まだかなり違う獣です。 I denne filmen står nemlig ikke selve krigshandlingene i sentrum.この映画では、実際の戦争行為は中心ではありません。 Isteden belyses en代わりに、XNUMXつが照らされます 悪意 som synes dypt forankret i den rurale befolkningen, og som i likhet med disse menneskene nærmest fremstår som middelaldersk.これは地方の人々に深く根ざしているようで、これらの人々のように、ほとんど中世のように見えます。 Her er ondskapen tidvis banal, slik Hannah Arendt formulerte det.ここでは、ハンナ・アレントが言ったように、悪は時々平凡です。 Til andre tider er den et uttrykk for nød og desperasjon, og til atter andre tider for ren sadisme.他の時にはそれは苦痛と絶望の表現であり、他の時にはそれは純粋なサディズムです。

Filmen er lekkert fotografert med 35mm-film av Vladimír Smutný.このフィルムは、ウラジミール・スムトニーによるXNUMXmmフィルムで美しく撮影されています。 Fraværet av farger kan muligens skape en velkommen avstand til de aller voldeligste enkeltelementene, men samsvarer samtidig med måten vi er vant til å se denne krigen på fra dokumentaropptak.色がないことは、最も暴力的な個々の要素への歓迎の距離を作り出す可能性がありますが、同時に、ドキュメンタリー映像からこの戦争を見るのに慣れている方法に対応しています。 Den episodiske strukturen, hvor fortellingen er inndelt i kapitler etter navn på mennesker gutten møter, bidrar på sin side til å gi filmen et til dels fabellignende preg.物語が少年が出会う人々の名前によって章に分割されるエピソード的な構造は、今度は映画にいくぶん素晴らしい感触を与えるのに役立ちます。 塗装済みの鳥 完全に現実的なリアリズムを目指して努力しているわけではなく、より寓話的な物語として見ることができます。ダンテの地獄の輪、またはビョルネボエの獣姦の歴史の旅。

一部の聴衆は映画館を離れることを余儀なくされていると感じるかもしれません

映画館を去った

伝えられるところによると、一部の聴衆は映画館を離れることを余儀なくされていると感じるかもしれません。 塗装済みの鳥 hadde premiere på filmfestivalen i Venezia i fjor.昨年のヴェネツィア映画祭で初演。 Og man kan så absolutt stille spørsmål omそして、あなたは確かにについて質問することができます 嫌い man skal bevitne disse gruoppvekkende scenene, særlig om fortellingen skal leses metaforisk.特に物語を比喩的に読む場合は、これらの恐ろしいシーンを目撃する必要があります。 Det mest åpenbare svaret er dog at filmen beskriver en usedvanlig grusom og brutal tid, hvor det faktisk utspilte seg langt verre hendelser enn detしかし、最も明白な答えは、映画が異常に残酷で残忍な時間を描写しているということです。そこでは、それよりもはるかに悪い出来事が実際に起こりました。 塗装済みの鳥 viser.ショー。 Historien har da også lært oss at mennesker er i stand til å utøve ufattelig ondskapsfulle handlinger.歴史はまた、人間が信じられないほど悪質な行為をすることができることを私たちに教えました。 Denne ondskapen kan utvilsomt få næring av krig, men er på ingen måte begrenset til slike omstendigheter.この悪は間違いなく戦争によって煽られる可能性がありますが、決してそのような状況に限定されるものではありません。 Kanskje er påminnelsen om denne potensielle ondskapen betimelig nok i seg selv?たぶん、この潜在的な悪のリマインダーはそれ自体で十分タイムリーですか?

塗装済みの鳥 er som sagt neppe en film for alle.私が言ったように、誰にとっても映画はほとんどありません。 For oss andre er den et mektig, opprivende og på sitt særegne vis praktfullt verk.私たちの残りの部分にとって、それは強力で悲惨であり、それ自体が壮大な作品です。

塗装済みの鳥 9月XNUMX日にノルウェー映画のプレミアがあります。

サブスクリプションNOK 195四半期